نشست تجاری ایران و دانمارک با حضور رئیس اتاق بازر

نشست تجاری ایران و دانمارک با حضور رئیس اتاق بازر
توسط: news در تاریخ 14 بهمن، 1395

توضیحات: نشست تجاری ایران و دانمارک با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران و رئیس کنفدراسیون صنایع دانمارک در کپنهاگ برگزار شد/ایرنا

دانلود عکس نشست در نشست تجاری ایران و دانمارک با حضور رئیس اتاق بازر

ادامه توضیحات...