بزرگترین قبرستان جهان، قبرستان وادی السلام در شهر نجف ع...

بزرگترین قبرستان جهان، قبرستان وادی السلام در شهر نجف ع...
توسط: ajaieb در تاریخ 24 اردیبهشت، 1398

توضیحات: بزرگترین قبرستان جهان، قبرستان وادی السلام در شهر نجف عراق می باشد.

مساحت اين قبرستان مسلمين، در حدود 1486 هکتار بوده و از 1400 سال قبل تاکنون برای مردم نجف شناخته شده است !

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: