تصويرى از شمشیر "المأثور" یکی از ۹ شمشیر پيامبر اسلام ك...

تصويرى از شمشیر "المأثور" یکی از ۹ شمشیر پيامبر اسلام ك...
توسط: ajaieb در تاریخ 17 اردیبهشت، 1398

توضیحات: تصويرى از شمشیر "المأثور" یکی از ۹ شمشیر پيامبر اسلام كه دسته اى از طلا مزين به ياقوت و فيروزه دارد.

اين شمشير كه از پدر پيامبربه او به ارث رسيده در موزه توپكاپى استانبول نگهدارى ميشود.

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: