تصویری زیبا و بی نظیر از برف در کویر

تصویری زیبا و بی نظیر از برف در کویر
توسط: news در تاریخ 05 آذر، 1395

توضیحات: تصویری زیبا و بی نظیر از برف در کویر
دیروز یزد هم شاهد برف پاییزی بود

ادامه توضیحات...