اسامی گوشی‌هایی که بیشترین تشعشع را دارند

اسامی گوشی‌هایی که بیشترین تشعشع را دارند
توسط: news در تاریخ 20 بهمن، 1397

توضیحات: اسامی گوشی‌هایی که بیشترین تشعشع را دارند

گزارش تهیه‌شده توسط اداره فدرال آلمان در حوزه تشعشعات نشان می‌دهد گوشی شائومی Mi A1 بیشترین تابش را دارد.

این میزان تشعشع برای بدن انسان ضرر دارد.




ادامه توضیحات...

متن مرتبط: