یه هنرمند عکس هایی از بی عدالتی دنیا رو باهم ترکیب کرده...

یه هنرمند عکس هایی از بی عدالتی دنیا رو باهم ترکیب کرده...
توسط: fun در تاریخ 05 آبان، 1397

توضیحات: یه هنرمند عکس هایی از بی عدالتی دنیا رو باهم ترکیب کرده. خیلی خاص و قویهادامه توضیحات...

متن مرتبط: