حامد تهرانی بازیگر «خنده بازار» خبر ازدواجش با دخ

حامد تهرانی بازیگر «خنده بازار» خبر ازدواجش با دخ
توسط: news در تاریخ 26 آبان، 1395

توضیحات: حامد تهرانی بازیگر «خنده بازار» خبر ازدواجش با دختر کره ای را تایید کرد!

کوآن مینا 23 ساله، خواننده و بازیگر معروف کره ای به زودی قرار است برای ازدواج با حامد تهرانی به ایران بیاید

ادامه توضیحات...