رهبرانقلاب: جوانهای عزیز! همه شما مثل #فرزندان_من هستید...

رهبرانقلاب: جوانهای عزیز! همه شما مثل #فرزندان_من هستید...
توسط: islam در تاریخ 24 فروردین، 1396

توضیحات: رهبرانقلاب: جوانهای عزیز! همه شما مثل #فرزندان_من هستید و یک‌یک شما را از ته دل #دوست_دارم و معتقدم هر کاری در این مملکت باید بشود، باید به دست شماها انجام شود.


ادامه توضیحات...