مهندسین ایران باستان بنای خنک کننده ی گنبدی شکلی

مهندسین ایران باستان بنای خنک کننده ی گنبدی شکلی
توسط: ajaieb در تاریخ 03 مهر، 1395

توضیحات: مهندسین ایران باستان بنای خنک کننده ی گنبدی شکلی ساختند که یخچال نام داشت و میتوانست حتی در تابستانِ کویر هم یخ را نگهداری کند.

نوشته ى پاشو نگاه كنيد

دانلود عکس مهندسین در مهندسین ایران باستان بنای خنک کننده ی گنبدی شکلی

ادامه توضیحات...