طلاب حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر و روحانیون _ راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

طلاب حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر و روحانیون _ راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
توسط: Rahman_Moghadam در تاریخ 22 بهمن، 1396

توضیحات: عکاس : رحمان مقدم
Rahman Moghadam
شیخ محمد مشایخ
و
شیخ مجتبی محمودتبار

ادامه توضیحات...