شعر تقدیمی شهریار به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در س

شعر تقدیمی شهریار به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در س
توسط: islam در تاریخ 28 شهریور، 1395

توضیحات: شعر تقدیمی شهریار به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۶ با دستخط مرحوم #شهریار

دانلود عکس شعر در شعر تقدیمی شهریار به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در س
دانلود عکس تقدیمی شهریار در شعر تقدیمی شهریار به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در س
دانلود عکس به در شعر تقدیمی شهریار به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در س
دانلود عکس حضرت در شعر تقدیمی شهریار به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در س
دانلود عکس آیت‌الله در شعر تقدیمی شهریار به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در س

ادامه توضیحات...