سرلشکر قاسم سلیمانی و ابراهيم حاتمي كيا در بیت رهبری

سرلشکر قاسم سلیمانی و ابراهيم حاتمي كيا در بیت رهبری
توسط: news در تاریخ 24 اردیبهشت، 1398

توضیحات: سرلشکر قاسم سلیمانی و ابراهيم حاتمي كيا در بیت رهبریادامه توضیحات...

متن مرتبط: