علی شریعتمداری، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی در س

علی شریعتمداری، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی در س
توسط: news در تاریخ 20 دی، 1395

توضیحات: علی شریعتمداری، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی در سن 93 سالگی درگذشت

وی وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت موقت بازرگان بود/ نسیم

دانلود عکس علی شریعتمداری در علی شریعتمداری، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی در س

ادامه توضیحات...