پژوهش ‌ها نشان میدهدسردردها مخصوصا درکناره‌ های سر ناشی...

پژوهش ‌ها نشان میدهدسردردها مخصوصا درکناره‌ های سر ناشی...
توسط: salamat در تاریخ 06 آبان، 1397

توضیحات: پژوهش ‌ها نشان میدهدسردردها مخصوصا درکناره‌ های سر ناشی از کمبود آب دربدن است
بنابراین قبل ازاینکه سردرد بگیرید یا قرص‌های شیمیایی باهزاران عوارض را بخورید،به اندازه کافی آب بخورید.
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: