پسر ترامپ: دل شکستگی خواهرم از حمله شیمیایی دلیل حمله م...

پسر ترامپ: دل شکستگی خواهرم از حمله شیمیایی دلیل حمله م...
توسط: news در تاریخ 23 فروردین، 1396

توضیحات: پسر ترامپ: دل شکستگی خواهرم از حمله شیمیایی دلیل حمله موشکی به سوریه بود!


ادامه توضیحات...