برخی خودروسازان اعلام کردند تا سال ۲۰۲۰، چند صد ایستگاه...

برخی خودروسازان اعلام کردند تا سال ۲۰۲۰، چند صد ایستگاه...
توسط: news در تاریخ 20 آبان، 1396

توضیحات: برخی خودروسازان اعلام کردند تا سال ۲۰۲۰، چند صد ایستگاه‌ شارژ سریع در اروپا راه‌اندازی خواهند کرد.

تا ده سال آینده،۲۰% خودروهای دنیا هیبریدی و برقی خواهند بود.
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
برخی خودروسازان اعلام کردند | برخی خودروسازان اعلام کردند تا سال ۲۰۲۰، چند صد ایستگاه‌ شارژ سریع در اروپا راه‌اندازی خواهند کرد. تا ده سال آینده،۲۰% خودروهای دنیا هیبریدی و برقی خواهند بود.
اروپا در مسیر توسعه‌ی زیرساخت‌های خودروهای الکتریکی | چندین غول خودروسازی دنیا و شرکت E-On آلمان اعلام کردند تا سال ۲۰۲۰، چند صد ایستگاه‌ شارژ سریع در نقاط مختلف اروپا راه‌اندازی خواهند کرد.
عصر خودرو - اروپا در مسیر توسعه‌ی زیرساخت‌های خودروهای الکتریکی | عصر خودرو- چندین غول خودروسازی دنیا و شرکت E-On آلمان اعلام کردند تا سال 2020، چند صد ایستگاه‌ شارژ سریع در نقاط مختلف اروپا راه‌اندازی خواهند کرد.
اروپا در مسیر توسعه زیرساخت‌های خودروهای الکتریکی | پدال نیوز- چندین غول خودروسازی دنیا و شرکت E-On آلمان اعلام کردند تا سال ۲۰۲۰، چند صد ایستگاه‌ شارژ سریع در نقاط مختلف اروپا راه‌اندازی خواهند کرد.
اروپا در مسیر توسعه‌ی زیرساخت‌های خودروهای الکتریکی - مگیتو | چندین غول خودروسازی دنیا و شرکت E-On آلمان اعلام کردند تا سال ۲۰۲۰، چند صد ایستگاه‌ شارژ سریع در نقاط مختلف اروپا راه‌اندازی خواهند کرد.
اروپا در مسیر توسعه‌ی زیرساخت‌های خودروهای الکتریکی |اروند ... | چندین غول خودروسازی دنیا و شرکت E-On آلمان اعلام کردند تا سال ۲۰۲۰، چند صد ایستگاه‌ شارژ سریع در نقاط مختلف اروپا راه‌اندازی خواهند کرد. توسعه خودروهای ال - اروپا در ...
اروپا در مسیر توسعه‌ی زیرساخت‌های خودروهای الکتریکی - زومیت | ... و آمریکا و شرکت e-on آلمان در حال برنامه‌ریزی جهت نصب و راه‌اندازی چند صد ایستگاه شارژ ... آلمان اعلام کردند تا سال ۲۰۲۰، چند صد ... برای برخی از مدل‌ها و ...