تصویری که دنیا را تکان داد

 تصویری که دنیا را تکان داد
توسط: animals در تاریخ 24 اردیبهشت، 1398

توضیحات: تصویری که دنیا را تکان داد

تصویرمیمونی که توسط شکارچیان هدف شلیک قرار می‌گیرد و قبل از مردن به بچه اش برای آخرین بار شیر می‌دهد

چه زیبا گفتند :
این موجود انسانی چه شگفت مخلوقی است!

گاهی در پستی چنان می شود که هیچ جانور کثیفی به او نمی‌رسد،

و گاه در عظمت چنان اوج می‌گیرد که در خیال نمی‌گنجد.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: