زیباترین آرامگاه جهان/اقبرستانPère Lachaiseپاریس پر ب

زیباترین آرامگاه جهان/اقبرستانPère Lachaiseپاریس پر ب
توسط: ajaieb در تاریخ 21 آبان، 1395

توضیحات: زیباترین آرامگاه جهان/اقبرستانPère Lachaiseپاریس پر بازدیدترین آرامگاه در جهان با110هکتار وسعت که دارای گردشگاه‌های سنگفرش، مسیرهای پوشیده از درخت بوده که صادق هدایت درآن دفن است

دانلود عکس زیباترین در زیباترین آرامگاه جهان/اقبرستانPère Lachaiseپاریس پر ب

ادامه توضیحات...