#شهرداری تبریز در اقدامی جالب کلی برگ توی معابر ریخته...

 #شهرداری تبریز در اقدامی جالب کلی برگ توی معابر ریخته...
توسط: fun در تاریخ 26 آبان، 1397

توضیحات: #شهرداری تبریز در اقدامی جالب کلی برگ توی معابر ریخته تا مردم از ⁧ پاییز ⁩ لذت ببرند. /حمیدحاجی‌پور روزنامه‌نویس #اجتماعیادامه توضیحات...

متن مرتبط: