یک نوزاد نارس که در آمریکا متولد شده به قدری کوچک

یک نوزاد نارس که در آمریکا متولد شده به قدری کوچک
توسط: news در تاریخ 19 آبان، 1395

توضیحات: یک نوزاد نارس که در آمریکا متولد شده به قدری کوچک است که قوزک پای او به اندازه حلقه ازدواج پدرش است!

قد این نوزاد 27 سانتیمتر است و وزنش 400 گرم است

ادامه توضیحات...