برای درمان کک ومک آب لیمو ترش تازه یا «آب تمشک»و ی

برای درمان کک ومک آب لیمو ترش تازه یا «آب تمشک»و ی
توسط: salamat در تاریخ 24 مهر، 1395

توضیحات: برای درمان کک ومک آب لیمو ترش تازه یا «آب تمشک»و یا «آب ترب» را با «سرکه»و«کندر» مخلوط کنید.به صورت بمالید و ماساژ بدهید .
دانلود عکس برای درمان در برای درمان کک ومک آب لیمو ترش تازه یا «آب تمشک»و ی

ادامه توضیحات...