هدفی داشته باش که بخاطر آن

 هدفی داشته باش که بخاطر آن
توسط: ravanshenasi در تاریخ 02 آذر، 1395

توضیحات: هدفی داشته باش که بخاطر آن
بجنگی
هدفی داشته باش که بخاطرش از
سختی ها بگذری
هدفی داشته باش که در راه رسیدن
به آن از زندگی لذت ببری
دانلود عکس در هدفی داشته باش که بخاطر آن
دانلود عکس هدفی داشته در هدفی داشته باش که بخاطر آن
دانلود عکس باش در هدفی داشته باش که بخاطر آن
دانلود عکس که در هدفی داشته باش که بخاطر آن
دانلود عکس بخاطر در هدفی داشته باش که بخاطر آن

ادامه توضیحات...