هاشمی‌طبا: بهترین دولت را موسوی داشت/ احزاب دستور می‌ده...

هاشمی‌طبا: بهترین دولت را موسوی داشت/ احزاب دستور می‌ده...
توسط: news در تاریخ 24 اردیبهشت، 1396

توضیحات: هاشمی‌طبا: بهترین دولت را موسوی داشت/ احزاب دستور می‌دهند، اعتقادی به آنها ندارم


شرح گفتگوی اختصاصی هاشمی طبا با خبر فوری در
khabarfoori.com/detail/123060


#دولت در علم سیاست به معنی اجتماعی از مردم است که در یک سرزمین مشخص زندگی می‌کنند و از حکومتی برخوردارند که به وضع و اجرای قانون اقدام می‌کند و تحت سلطه حاکمیتی قرار دارند که استقلال و آزادی آنان را تضمین می‌کند. مفهوم #دولت در معانی دیگری نیز به کار برده می‌شود. بسیاری از نویسندگان مفاهیم «#دولت» و «حکومت» را به یک معنا به کار می‌برند و در زبان عامیانه و رسانه‌ها #دولت معمولاً به معنی قوه مجریه یا هیئت وزیران است که این کاربرد از واژه #دولت تنها به بخشی از حکومت اشاره دارد. گاهی نیز #دولت به بخشی از حکومت اشاره دارد که شامل نهادهای مذهبی و نهادهای مدنی نمی‌شود. مثلاً کاربرد واژه #دولت در اصطلاح سازمان‌های غیر#دولتی به این مفهوم از #دولت اشاره دارد.
#دولت‌ها ممکن است از قدرت سیاسی و حاکمیت کامل برخوردار باشند که در این صورت کشور مستقل نامیده می‌شوند؛ ولی گاهی ایالت‌هایی که در یک جمهوری فدرال گرد هم آمده‌اند، مثلاً در ایالات متحده آمریکا، نیز #دولت نامیده می‌شوند. بعضی از #دولت‌ها هم تابع و دست‌نشاندهٔ حکومتی دیگر هستند؛ مثل فرانسه ویشی که تابع آلمان نازی بود اما خود را #دولت می‌خواند.
سوره #احزاب سوره ۳۳ از قرآن است و ۷۳ آیه دارد. سورهٔ #احزاب در جزء ۲۱ قرآن کریم حزب ۱٫۲ واقع است. این سوره دارای ۱۳۰۷ کلمه می‌باشد. این سوره مدنی است و نامگذاری آن به دلیل این است که بخش مهمی از سوره به اتفاقات جنگ #احزاب (خندق) اختصاص دارد. از محتوای این سوره به نکوهش رسم جاهلی ظهار و پسرخواندگی می‌پردازد. پس از شرح ماجرای جنگ #احزاب و نکوهش منافقان به مسئلهٔ همسران پیامبر می‌پردازد و آنان را الگوی زنان مسلمان معرفی می‌کند. سپس داستان زینب بنت جحش اشاره کرده و در مورد حجاب نیز سخن می‌گوید. موضوع معاد آخرین مبحث این سوره است.
#دستور می‌تواند به موارد زیر اطلاق شود:
#دستور به معنی فرمان
#دستور شیخ در صوفیه
#دستور زبان
نشریه #دستور، ضمیمه نشریه نامه فرهنگستان

ادامه توضیحات...