آناهیتا الهه آب، در ایران باستان از تقدس و احترام...

آناهیتا الهه آب، در ایران باستان از تقدس و احترام...
توسط: ajaieb در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: آناهیتا الهه آب، در ایران باستان از تقدس و احترام برخوردار بود و ازآنجا كه آب را مظهر پاكی و حیات میدانستند برای پاسداری آن، فرشته نگهبانی بنام آناهیتا همراه با معابد بسيار قرار دادند

دانلود عکس آناهیتا در آناهیتا الهه آب، در ایران باستان از تقدس و احترام...
دانلود عکس الهه در آناهیتا الهه آب، در ایران باستان از تقدس و احترام...
دانلود عکس آب در آناهیتا الهه آب، در ایران باستان از تقدس و احترام...
دانلود عکس در آناهیتا الهه آب، در ایران باستان از تقدس و احترام...
دانلود عکس در در آناهیتا الهه آب، در ایران باستان از تقدس و احترام...

ادامه توضیحات...