راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ _ طلاب حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر و روحانیون

راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ _ طلاب حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر و روحانیون
توسط: Rahman_Moghadam در تاریخ 22 بهمن، 1396

توضیحات: عکاس : رحمان مقدم
Rahman Moghadam
شیخ حسین عباسی

ادامه توضیحات...