یک درس از مستند پیر روشن ضمیر

یک درس از مستند پیر روشن ضمیر
توسط: Smamousavi در تاریخ 30 فروردین، 1397

توضیحات: جنبه های الگویی حاج اقا مهدی مسائلی زیاد است اما یکی از آنها را که برایم مفید است و بهش رسیدم را تقدیم می کنم

ادامه توضیحات...

تگها: