کتاب چوبی عجیبی به نام Codex Silenda آزمون استخدام دستی

کتاب چوبی عجیبی به نام Codex Silenda آزمون استخدام دستی
توسط: news در تاریخ 15 دی، 1395

توضیحات: کتاب چوبی عجیبی به نام Codex Silenda آزمون استخدام دستیار داوینچی را روایت می‌ کند. این کتاب از 5 پازل مکانیکی تشکیل شده که برای رفتن به صفحه بعد باید ابتدا پازل صفحه فعلی را حل کنید

دانلود عکس کتاب در کتاب چوبی عجیبی به نام Codex Silenda آزمون استخدام دستی

ادامه توضیحات...