ایرانیان از نخستین مردمانی بودند که از قاشق برای

ایرانیان از نخستین مردمانی بودند که از قاشق برای
توسط: news در تاریخ 10 آذر، 1395

توضیحات: ایرانیان از نخستین مردمانی بودند که از قاشق برای غذا خوردن استفاده می کردند. درتصویر قاشقی را میبینید که قدمت آن به ۲۵۰۰ سال می رسد!

ادامه توضیحات...