️بانک مرکزی: کارت‎های بانکی به زیرساخت سوخت متصل شد

️بانک مرکزی: کارت‎های بانکی به زیرساخت سوخت متصل شد
توسط: news در تاریخ 09 آذر، 1397

توضیحات: ️بانک مرکزی: کارت‎های بانکی به زیرساخت سوخت متصل شد

استفاده از کارتهای بانکی موجود به جای کارتهای سوخت میسر شد.
در این طرح بر اساس کد ملی هر شخص، فهرست کارتهای بانکی وی به نمایش درآمده و انتخاب یکی از آنها به عنوان کارت سوخت با سهولت و بدون نیاز به ورود اطلاعات صورت میگیرد
هم میهنان میتوانند از کارت بانکی خود هم برای سوخت گیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت سوختگیری اثر گذار خواهد بود
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: