صمیمیت در حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر (عکس : رحمان مقدم)

صمیمیت در حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر (عکس : رحمان مقدم)
توسط: Rahman_Moghadam در تاریخ 14 آذر، 1397

توضیحات: دوستی طلاب حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر
پاییز 1397
عکاس : رحمان مقدم
Image : Rahman Moghadam

ادامه توضیحات...