آمریکا دیوار ندبه را متعلق به اسرائیل دانست

آمریکا دیوار ندبه را متعلق به اسرائیل دانست
توسط: news در تاریخ 25 آذر، 1396

توضیحات: آمریکا دیوار ندبه را متعلق به اسرائیل دانست

یک مقام آمریکایی گفت، واشنگتن با هرگونه طرح صلحی برای آینده فلسطین که در آن دیوار ندبه (براق) بخشی از اسرائیل به حساب نیاید، مخالف است.
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
آمریکا دیوار ندبه را متعلق به اسرائیل دانست | ایسنا نوشت: یک مقام آمریکایی گفت، واشنگتن با هرگونه طرح صلحی برای آینده فلسطین که در آن دیوار ندبه (براق) بخشی از اسرائیل به حساب نیاید، مخالف است.
آمریکا دیوار ندبه را متعلق به اسرائیل دانست - ایسنا | یک مقام آمریکایی گفت، واشنگتن با هرگونه طرح صلحی برای آینده فلسطین که در آن دیوار ندبه (براق) بخشی از اسرائیل به حساب نیاید، مخالف است.
آمریکا دیوار ندبه را متعلق به اسرائیل دانست | ایران آنلاین ... | یک مقام آمریکایی گفت، واشنگتن با هرگونه طرح صلحی برای آینده فلسطین که در آن دیوار ندبه (براق) بخشی از اسرائیل به حساب نیاید، مخالف است.
آمریکا دیوار ندبه را متعلق به اسرائیل دانست | این مسؤول آمریکایی افزود، پس از اینکه ترامپ قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، آمریکا هرگز نمی‌تواند موضعی را تصور کند که در آن دیوار ندبه جزئی از ...
آمریکا دیوار ندبه را متعلق به اسرائیل دانست - kodoom - Kodoom | یک مقام آمریکایی گفت، واشنگتن با هرگونه طرح صلحی برای آینده فلسطین که در آن دیوار ندبه (براق) بخشی از اسرائیل به حساب نیاید، مخالف است./ یک مقام ارشد آمریکا پیش از ...
آمریکا دیوار ندبه را متعلق به اسرائیل دانست | یک مقام آمریکایی گفت، واشنگتن با هرگونه طرح صلحی برای آینده فلسطین که در آن دیوار ندبه (براق) بخشی از اسرائیل به حساب نیاید، مخالف است. به گزارش ایسنا، به نقل ا
آمریکا دیوار ندبه را متعلق به اسرائیل دانست | رکنا | رکنا: یک مقام آمریکایی گفت، واشنگتن با هرگونه طرح صلحی برای آینده فلسطین که در آن دیوار ندبه (براق) بخشی از اسرائیل به حساب نیاید، مخالف است.