طلاب و روحانیون حوزه ی علمیه شهید بهشتی نوشهر _ راهپیمایی 13 آبان 1397 (عکاس : رحمان مقدم)

طلاب و روحانیون حوزه ی علمیه شهید بهشتی نوشهر _ راهپیمایی 13 آبان 1397 (عکاس : رحمان مقدم)
توسط: Rahman_Moghadam در تاریخ 12 آذر، 1397