یک هنرمند خوش ذوق در حال تغییر چهره شهر نیویورک است!

یک هنرمند خوش ذوق در حال تغییر چهره شهر نیویورک است!
توسط: fun در تاریخ 12 آذر، 1397

توضیحات: یک هنرمند خوش ذوق در حال تغییر چهره شهر نیویورک است!

این فرد توانسته با ذوق سرشار خود، چهره برخی قسمت‌های شهر نیویورک را تغییر بدهد.
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: