ساخت سلاح بیولوژیک چند منظوره از لجن مارماهی/مهمت

ساخت سلاح بیولوژیک چند منظوره از لجن مارماهی/مهمت
توسط: danesh در تاریخ 07 بهمن، 1395

توضیحات: ساخت سلاح بیولوژیک چند منظوره از لجن مارماهی/مهمترین کاربرد لجن مصنوعی مارماهی، تولید تجهیزاتی همچون لباس غواصی، تجهیزات خاموش‌کننده آتش، مواد ضدرسوب و حتی اسپری دفع کوسه است.

دانلود عکس ساخت در ساخت سلاح بیولوژیک چند منظوره از لجن مارماهی/مهمت
دانلود عکس سلاح در ساخت سلاح بیولوژیک چند منظوره از لجن مارماهی/مهمت
دانلود عکس بیولوژیک در ساخت سلاح بیولوژیک چند منظوره از لجن مارماهی/مهمت
دانلود عکس چند در ساخت سلاح بیولوژیک چند منظوره از لجن مارماهی/مهمت
دانلود عکس منظوره در ساخت سلاح بیولوژیک چند منظوره از لجن مارماهی/مهمت

ادامه توضیحات...