⭕️زایشگاه مخفی نوازادان در تهران/زنان ثروتمند بدون بارد...

⭕️زایشگاه مخفی نوازادان در تهران/زنان ثروتمند بدون بارد...
توسط: news در تاریخ 18 اسفند، 1395

توضیحات: ⭕️زایشگاه مخفی نوازادان در تهران/زنان ثروتمند بدون بارداری مادر می شدند

مادران باردار معتاد برای تامین مواد مخدر خود، بر سر جنینی که در شکم دارند معامله می کنندادامه توضیحات...