آغاز تشییع مردمی شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو

آغاز تشییع مردمی شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو
توسط: news در تاریخ 11 بهمن، 1395

توضیحات: آغاز تشییع مردمی شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو


دانلود عکس آغاز در آغاز تشییع مردمی شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو
دانلود عکس تشییع در آغاز تشییع مردمی شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو
دانلود عکس مردمی شهدای آتش در آغاز تشییع مردمی شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو
دانلود عکس نشان در آغاز تشییع مردمی شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو
دانلود عکس حادثه در آغاز تشییع مردمی شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو

ادامه توضیحات...