اجرایی شدن طرح دولت برای "توسعه پوشش تلفن همراه" در سیس...

اجرایی شدن طرح دولت برای "توسعه پوشش تلفن همراه" در سیس...
توسط: news در تاریخ 10 بهمن، 1397

توضیحات: اجرایی شدن طرح دولت برای "توسعه پوشش تلفن همراه" در سیستان و بلوچستان،جنوب کرمان و شرق هرمزگان همزمان با دهه فجر

وزیر ارتباطات: ۱۱۰۰ روستای محروم تحت پوشش دو اپراتور تلفن همراه قرار گرفتند
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: