گزارش بازی برای اونایی که بازی رو بصورت مستقیم ند

گزارش بازی برای اونایی که بازی رو بصورت مستقیم ند
توسط: fun در تاریخ 25 آبان، 1395

توضیحات: گزارش بازی برای اونایی که بازی رو بصورت مستقیم ندیدن
ایران-سوریه

دانلود عکس گزارش در گزارش بازی برای اونایی که بازی رو بصورت مستقیم ند

ادامه توضیحات...