مصائب روهینگیا؛ تنها رودخانه می‌داند

مصائب روهینگیا؛ تنها رودخانه می‌داند
توسط: news در تاریخ 15 دی، 1395

توضیحات: مصائب روهینگیا؛ تنها رودخانه می‌داند

رسانه‏‌های جهان عکسی دلخراش از پیکر بی‎جان یک کودک پناه‎جوی 16ماهۀ روهینگیایی منتشر کردند که باصورت برروی گِل‌‎های کرانۀ یک رود افتاده است/تسنیم

دانلود عکس مصائب در مصائب روهینگیا؛ تنها رودخانه می‌داند
دانلود عکس روهینگیا؛ در مصائب روهینگیا؛ تنها رودخانه می‌داند
دانلود عکس تنها در مصائب روهینگیا؛ تنها رودخانه می‌داند
دانلود عکس رودخانه در مصائب روهینگیا؛ تنها رودخانه می‌داند
دانلود عکس می‌داند در مصائب روهینگیا؛ تنها رودخانه می‌داند

ادامه توضیحات...