اولین پیتزا فروشی تهران یا ایران

اولین پیتزا فروشی تهران یا ایران
توسط: fun در تاریخ 29 اردیبهشت، 1398

توضیحات: اولین پیتزا فروشی تهران یا ایران
با نام پیتزا داوود

در سال ۱۳۴۰ در خیابان نوفل لوشاتو تاسیس گردیده است.

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: