مرغا امسال یه ماه زودتر تخم گذاشتن !

مرغا امسال یه ماه زودتر تخم گذاشتن !
توسط: fun در تاریخ 09 فروردین، 1396

توضیحات: مرغا امسال یه ماه زودتر تخم گذاشتن !#مرغا، روستایی از توابع بخش دهدز شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است.

ادامه توضیحات...