تصویری از کولبرها در گردنه تته!

تصویری از کولبرها در گردنه تته!
توسط: fun در تاریخ 01 دی، 1397

توضیحات: تصویری از کولبرها در گردنه تته!
شیب این مسیرها گاهی به قدری تند است که فقط سنگ‌نوردان و کوهنوردان حرفه‌ای می‌توانند از پس از آن بر بیایند، حال آنکه کولبرها بارهای سنگین را هم حمل می‌کنند.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: