پست اینستاگرامی سردار سلیمانی: مشتاقان دفاع از حرم! به...

پست اینستاگرامی سردار سلیمانی: مشتاقان دفاع از حرم! به...
توسط: news در تاریخ 19 فروردین، 1398

توضیحات: پست اینستاگرامی سردار سلیمانی: مشتاقان دفاع از حرم! به کمک سیل‌زدگان خوزستان بیایند
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: