رهبر انقلاب: اینکه میگویند علت پیشرفت برخی کشورها

رهبر انقلاب: اینکه میگویند علت پیشرفت برخی کشورها
توسط: islam در تاریخ 28 شهریور، 1395

توضیحات: رهبر انقلاب: اینکه میگویند علت پیشرفت برخی کشورها جمع‌آوری سازمان نظامی‌شان بوده؛ اگر اين سخنان واقعاً بيان شده، حرف غلطی است.
️هیچ عاقلی نیروی دفاعی خود را کنار نمی‌گذارد. ۹۵/۶/۲۸
دانلود عکس رهبر در رهبر انقلاب: اینکه میگویند علت پیشرفت برخی کشورها
دانلود عکس انقلاب: در رهبر انقلاب: اینکه میگویند علت پیشرفت برخی کشورها
دانلود عکس اینکه در رهبر انقلاب: اینکه میگویند علت پیشرفت برخی کشورها
دانلود عکس میگویند در رهبر انقلاب: اینکه میگویند علت پیشرفت برخی کشورها
دانلود عکس علت در رهبر انقلاب: اینکه میگویند علت پیشرفت برخی کشورها

ادامه توضیحات...