خانم و آقای چینی با ماشین عجیبشون در شیراز

خانم و آقای چینی با ماشین عجیبشون در شیراز
توسط: news در تاریخ 11 بهمن، 1397

توضیحات: خانم و آقای چینی با ماشین عجیبشون در شیراز

خانم واقای چینی که مدت شش ماه حدود صدو هفتاد روز از اکثر کشورها عبور کردن ، وارد شیراز ومسجد تاریخی نصیرالملک شدند واز طریق تبریز به ترکیه میروند جالب اینکه ماشین همه نوع امکانات رفاهی برای استراحت وغیره دارد !
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: