یک جوان انگلیسی گفت 20 هزار پوند را صرف چند عمل جرا

یک جوان انگلیسی گفت 20 هزار پوند را صرف چند عمل جرا
توسط: news در تاریخ 07 مهر، 1395

توضیحات: یک جوان انگلیسی گفت 20 هزار پوند را صرف چند عمل جراحی پلاستیک کرده است تا خودش را شبیه دیوید بکام کند./منبع: تسنیم
دانلود عکس یک در یک جوان انگلیسی گفت 20 هزار پوند را صرف چند عمل جرا

ادامه توضیحات...