از فردا ،۲۱ اسفند اسکناس نو بگیرید

از فردا ،۲۱ اسفند اسکناس نو بگیرید
توسط: news در تاریخ 20 اسفند، 1396

توضیحات: از فردا ،۲۱ اسفند اسکناس نو بگیرید
پارسیان، رفاه کارگران، سینا، پست‌بانک، گردشگری، سپه،اقتصاد نوین، ملت، صادرات وملی بانک‌هایی هستند که درشعب منتخب آنها اسکناس نو توزیع می‌شودادامه توضیحات...

متن مرتبط:
اسکناس نو بگیرید - ایسنا | از فردا همزمان با ۲۱ اسفند اسکناس نو بگیرید. متقاضیان می‌توانند از فردا(دوشنبه) همزمان با ۲۱ اسفندماه برای دریافت اسکناس نو به شعب منتخب ۱۰ بانک مراجعه کنند.
از فردا همزمان با ۲۱ اسفند، اسکناس نو بگیرید - دولت بهار ... | به گزارش دولت بهار به نقل از ایسنا، به روال سال‌های قبل در آستانه نوروز بانک مرکزی نسبت به توزیع اسکناس نو اقدام می‌کند. بر این اساس قرار است اسکناس‌های ۱۰۰۰ ...
از فردا اسکناس نو بگیرید - tnews | متقاضیان می توانند از فردا(دوشنبه) همزمان با ۲۱ اسفندماه برای دریافت اسکناس نو به شعب منتخب ۱۰ بانک مراجعه کنند. به گزارش ایسنا، به روال سال های قبل در آستانه نوروز ...
اسکناس نو بگیرید - iraneconomist | متقاضیان می‌توانند از فردا(دوشنبه) همزمان با ۲۱ اسفندماه برای دریافت اسکناس نو به شعب منتخب ۱۰ بانک مراجعه کنند.
اسکناس نو بگیرید - asriran | به روال سال‌های قبل در آستانه نوروز بانک مرکزی نسبت به توزیع اسکناس نو اقدام می‌کند. ... از فردا همزمان با ۲۱ اسفند. اسکناس نو بگیرید
از فردا اسکناس نو بگیرید - entekhab | متقاضیان می‌توانند از فردا(دوشنبه) همزمان با ۲۱ اسفندماه برای دریافت اسکناس نو به شعب منتخب ۱۰ بانک مراجعه کنند. ... يکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ... از فردا اسکناس نو بگیرید
از فردا همزمان با ۲۱اسفند اسکناس نو بگیرید - سرمایه دار | http://sarmayedar/News/Story/88715/متقاضیان می‌توانند از فردا(دوشنبه) همزمان با ۲۱ اسفندماه برای دریافت اسکناس نو به شعب منتخب ۱۰ بانک مراجعه کنند.