برای اطمینان از سالم بودن قارچ چه کنیم

برای اطمینان از سالم بودن قارچ چه کنیم
توسط: salamat در تاریخ 13 دی، 1397

توضیحات: برای اطمینان از سالم بودن قارچ چه کنیم

روی قارچ کمی نمک بریزید اگر رنگ آن سیاه شد سالم است و اگر رنگ آن زرد شد خراب است.
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: