ایران 200 دستگاه لوکوموتیو از هند می خرد

ایران 200 دستگاه لوکوموتیو از هند می خرد
توسط: news در تاریخ 22 دی، 1396

توضیحات: ایران 200 دستگاه لوکوموتیو از هند می خرد

منابع مالی 600 میلیون دلاری این قرارداد از سوی هند تامین خواهد شد
#منبع_ايرنا
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
ایران برای خرید 200 دستگاه لوکوموتیو با هند تفاهم نامه امضا ... | دهلی نو - ایرنا - تهران و دهلی نو روز جمعه تفاهم نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن ایران 200 دستگاه لوکوموتیو و واگن باری از هند خریداری خواهد کرد.
امضای یادداشت تفاهم خرید 200 دستگاه لوکوموتیو از هند | صدا و ... | ایران برای خرید 200 دستگاه لوکوموتیو با هند تفاهم نامه امضا کرد: آفتاب: ۱ساعت پیش: تفاهم نامه خرید لوکوموتیو با ایران به زودی اجرایی می‌شود
امضای یادداشت تفاهم خرید 200 دستگاه لوکوموتیو از هند | به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ، یادداشت تفاهم خرید 200 دستگاه لوکوموتیو برای واگن های باری از شرکت هندی امروز به امضای معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و ...
ایران برای خرید 200 دستگاه لوکوموتیو با هند تفاهم نامه امضا ... | ایرنا - تهران و دهلی نو روز جمعه تفاهم نامه ای امضا کردند که بر اساس آن ایران 200 دستگاه لوکوموتیو و واگن باری از
ایران برای خرید ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو با هند تفاهم نامه امضا کرد | تهران و دهلی نو روز جمعه تفاهم نامه ای امضا کردند که بر اساس آن ایران 200 دستگاه لوکوموتیو و واگن باری از هند خریداری خواهد کرد.
ایرنا - ایران برای خرید 200 دستگاه لوکوموتیو با هند تفاهم ... | دهلی نو - ایرنا - تهران و دهلی نو روز جمعه تفاهم نامه ای امضا کردند که بر اساس آن ایران 200 دستگاه لوکوموتیو و واگن باری از هند خریداری خواهد کرد.
ایران برای خرید 200 دستگاه لوکوموتیو با هند تفاهم نامه امضا کرد | ایران برای خرید 200 دستگاه لوکوموتیو با هند ... تهران و دهلی نو روز جمعه تفاهم نامه ای امضا کردند که بر اساس آن ایران 200 دستگاه ... جانشین کامیابی نیا از پادگان می ...