رهبر انقلاب: این را بدانید: هرکاری را شما از روی #ا

رهبر انقلاب: این را بدانید: هرکاری را شما از روی #ا
توسط: islam در تاریخ 02 مهر، 1395

توضیحات: رهبر انقلاب: این را بدانید: هرکاری را شما از روی #اخلاص بکنید، خدا به آن #برکت خواهد داد. هر کاری را که از روی حسابگریهای مادّی بکنید، متزلزل است.٧٢/٨/١٢
️ @Khamenei_ir
دانلود عکس رهبر در رهبر انقلاب: این را بدانید: هرکاری را شما از روی #ا

ادامه توضیحات...